Intervju i TV 4 med person som nekats skuldsanering

tv4 - skuldsanering

TV 4 har under våren haft en rad reportage rörande skulder och skuldsättning. Ett av reportagen avsåg skuldsanering där Malou Sivers intervjuade en person som nekats skuldsanering, en person vid Kronfogodemyndigheten samt advokaten, tillika utredaren av lagstiftningen rörande skuldsanering, Jan Ertsborn. Reportaget är mycket informativt och förklarar gällande regler, rättsutvecklingen med HDs senaste avgörande, Sveriges […]

Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82

regeringskansliet

Den 19 april 2007 utsågs riksdagsmannen och advokaten Jan Ertsborn till särskild utredare med uppdrag att överväga frågan om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för sitt företags skulder och för s.k. evighetsgäldenärer. Genom ett tilläggsdirektiv den 12 juni 2008 beslutade regeringen att frågor om skuldnedsättning skulle redovisas i ett delbetänkande. Utredningen, som antog […]

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp med att ansöka om skuldsanering?

fragor-svar-skuldsanering

Det finns en rad olika aktörer att vända sig till för att få hjälp med en skuldsanering – allt från advokater som är specialiserade på denna typ av rådgivning till vänner och bekanta som är vana vid att hantera ekonomiska frågor. Det enklaste och sannolikt mest effektiva är dock att kontakta budget- och skuldrådgivaren i […]