Resning har ansetts kunna beviljas avseende skuldsanering (NJA 2003:91)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Kronofogdemyndigheten i Luleå beslutade d. 8 okt. 1996 att avslå en av G.L. gjord ansökan om skuldsanering. Sedan G.L. överklagat beslutet lämnade Luleå TR genom beslut d. 5 maj 1997 överklagandet utan bifall. Efter det att G.L. överklagat även TR:ns beslut, lämnade HovR:n för Övre Norrland genom beslut d. 2 sept. 1997 överklagandet utan bifall. […]

Vart kan jag vända mig om jag behöver hjälp med att ansöka om skuldsanering?

fragor-svar-skuldsanering

Det finns en rad olika aktörer att vända sig till för att få hjälp med en skuldsanering – allt från advokater som är specialiserade på denna typ av rådgivning till vänner och bekanta som är vana vid att hantera ekonomiska frågor. Det enklaste och sannolikt mest effektiva är dock att kontakta budget- och skuldrådgivaren i […]