Avslag på ansökan skuldsanering då sökandena disponerat sparade medel sätt som inte gynnat fordringsägarna (RH 2003:26)

rättsfall-skuldsanering

Makarna L.L. och I.L. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Av ansökan och ingivna kompletteringar framgick att de bor i en lägenhet om fyra rum och kök i Uppsala. Hyran uppgår till 7 056 kr och bostadsbidrag utgår ej. L.L. är anställd på Uppsala universitet sedan 1960 och pensioneras under sommaren 2002. Hans lön uppgår till […]

Fråga om skuldsanering för näringsidkare och dennes hustru (NJA 2001 s. 601)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

L. A. ansökte 1996 hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten avslog L. A:s ansökan. Nacka TR återförvisade d. 19 dec. 1997 ärendet till kronofogdemyndigheten och skuldsanering inleddes d. 25 febr. 1998. (L. A:s hustru ansökte samtidigt om skuldsanering; se det under II refererade målet.) L. A:s skuldbörda uppgick till totalt 19 035 912 […]