Bestämmande av tidpunkt för inledande av skuldsanering (RH 2008:93)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten beviljade T skuldsanering med en enligt betalningsplanen första betalning i september 2007 och sista betalning i augusti 2012. Brottsoffermyndigheten överklagade beslutet och anförde bl.a. att det skulle vara stötande om den som dömts för allvarlig brottslighet och ålagts att betala skadestånd skulle kunna få skadeståndet nedsatt genom skuldsanering. – T motsatte sig att beslutet […]