Synnerliga skäl har ansetts föreligga när KFM inte tagit hänsyn till gäldenären skulle få ändrade ekonomiska villkor (RH 2007:17)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten fastställde genom beslut den 24 juni 2003 skuldsanering för I.B. enligt 20 § skuldsaneringslagen (1994:334). I.B:s betalningsförmåga bestämdes till 2 800 kr per månad och betalning skulle löpa mellan augusti 2003 och juli 2008. I september 2003 skulle dock betalning ske med 9 800 kr. Av de uppgifter som låg till grund för beslutet […]