Information om skuldsanering från Kronofogdemyndigheten

kronofogdemyndigheten-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten har publicerat en informationsrik broschyr om skuldsanering och behandlar bl a följande områden. Skuldsaneringslagens krav. Hur man ansöker om skuldsanering. Kronofogdens bedömning. Kronofogdens beslut. Vad som händer under skuldsaneringsperioden. Hur man fyller i blanketten ansökan om skuldsanering. Checklista. Hur Kronofogdemyndigheten behandlar de uppgifter som erhålles. Broschyren i sin helhet kan laddas ner via nedanstående […]