Avslag på ansökan om skuldsanering med anledning av svårigheter att göra en säker prognos av framtida betalningsförmåga (RH 2008:91)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten beviljade skuldsanering för C. Beslutet överklagades och tingsrätten avslog C:s ansökan med följande motivering: C är utbildad behandlingsassistent. Det får bedömas som att hon, med bl.a. beaktande av hennes ålder och hälsa, har möjlighet att arbeta som detta, vilket hon också tidvis har gjort om än utan fast anställning. Under skuldsaneringsförfarandets gång har C […]

Fråga om möjligheterna för en 35-årig kvinna med akademisk examen att beviljas skuldsanering (NJA 2003 s 437)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

J.D., född 1968, ansökte d. 21 febr. 2001 hos Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna om skuldsanering. Myndigheten, som i november 1994 hade avslagit en sådan ansökan av J.D., beslöt nu att inleda skuldsanering. Rörande J.D:s förhållanden antecknade kronofogdemyndigheten bl.a. J.D. är ensamstående med ett barn fött 1993. Familjen hyr en lägenhet om 2 ½ rum och kök […]