Alla vill göra rätt för sig – rapport från KFM

Kronofogden

Alla vill göra rätt för sig är en rapport som publicerades av Kronofogdemyndigeheten och som innehåller en rad intressanta fakta kring skuldsanering där även en internationell utblick görs. I rapporten görs bl a följande sammanfattning: ”Arbetsgruppens slutsats är att den enda rimliga ståndpunkten för såväl samhället som enskilda individer som på ett eller annat sätt […]

Reportage från Rapport om skuldsanering

svt-rapport-skuldsanering

Rapport har publicerat ett intressant reportage för den som är intresserad av vad skuldsanering innebär för den som har fått sin ansökan beviljad. I reportaget ges en inblick i hur det är att leva på existensminimum om 152 kronor om dagen, att löpande besöka en skuldrådgivare m m. Reportaget nås via följande länk: Rapport om […]

Alla vill göra rätt för sig

återbetala skulder

Alla vill göra rätt för sig är namnet på en rapport baserad på en undersökning publicerad av Kronofogdemyndigheten under 2008. Syftet med undersökning har varit att öka kunskapen om överskuldsättning. Rapporten innehåller en omfattande genomgång av synen på överskuldsättning i såväl Sverige som i ett par andra länder. Utgångspunkten för undersökningen har varit att kreditsamhället […]