Rättegångskostnader och ändring av talan i mål angående Skuldsanering (RH 2008:94)

rättsfall-skuldsanering

I tingsrätten yrkade Länsförsäkringar att ett beslut av Kronofogdemyndigheten att bevilja H skuldsanering skulle upphävas, eftersom H inte betalat enligt betalningsplanen. Tingsrätten anförde följande. Ärendet anhängiggjordes vid tingsrätten i november 2005. Vid den tidpunkten gällde skuldsaneringslagen (1994:334). Den 1 januari 2007 trädde en ny skuldsaneringslag (2006:548) i kraft. Mot bakgrund av övergångsbestämmelserna till den nya […]

Fråga om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall innebära förmögenhetsökning enligt skuldsaneringslagen (RH 2004:65)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Stockholms tingsrätt den 29 maj 2000 beviljades T.W. skuldsanering. AB Varbergs Finans (bolaget) ansökte vid tingsrätten om omprövning av skuldsaneringen och yrkade att skuldsaneringsbeslutet skulle hävas. Till stöd för sin ansökan uppgav bolaget följande. T.W. har efter beslutet om skuldsanering erhållit 20 procent av fastigheten Husarö 4:66 i Österåker kommun som gåva. […]