Intervju i TV 4 med person som nekats skuldsanering

tv4 - skuldsanering

TV 4 har under våren haft en rad reportage rörande skulder och skuldsättning. Ett av reportagen avsåg skuldsanering där Malou Sivers intervjuade en person som nekats skuldsanering, en person vid Kronfogodemyndigheten samt advokaten, tillika utredaren av lagstiftningen rörande skuldsanering, Jan Ertsborn. Reportaget är mycket informativt och förklarar gällande regler, rättsutvecklingen med HDs senaste avgörande, Sveriges […]

Alla vill göra rätt för sig – rapport från KFM

Kronofogden

Alla vill göra rätt för sig är en rapport som publicerades av Kronofogdemyndigeheten och som innehåller en rad intressanta fakta kring skuldsanering där även en internationell utblick görs. I rapporten görs bl a följande sammanfattning: ”Arbetsgruppens slutsats är att den enda rimliga ståndpunkten för såväl samhället som enskilda individer som på ett eller annat sätt […]

Person som beviljats skuldsanering avstod senare sin testamentslott varvid skuldsaneringen upphävdes på begäran av fordringsägare (RH 2003:59)

rättsfall-skuldsanering

I beslut den 30 december 1996 biföll Ludvika tingsrätt A.S:s ansökan om skuldsanering. Skuldsaneringen förenades inte med någon betalningsplan. Beslutet överklagades till Svea hovrätt som inte meddelade prövningstillstånd. Aktiebolaget Varbergs Finans (Varbergs Finans) yrkade vid Falu tingsrätt att rätten skulle ompröva Ludvika tingsrätts beslut om skuldsanering. Varberg Finans anförde som grund för yrkandet i huvudsak […]

Avslag på ansökan skuldsanering då sökandena disponerat sparade medel sätt som inte gynnat fordringsägarna (RH 2003:26)

rättsfall-skuldsanering

Makarna L.L. och I.L. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Av ansökan och ingivna kompletteringar framgick att de bor i en lägenhet om fyra rum och kök i Uppsala. Hyran uppgår till 7 056 kr och bostadsbidrag utgår ej. L.L. är anställd på Uppsala universitet sedan 1960 och pensioneras under sommaren 2002. Hans lön uppgår till […]