Vem fattar beslut om skuldsanering?

fragor-svar-skuldsanering

Den som fattar beslut om skuldsanering skall beviljas eller ej är Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan även besluta om skuldsanering om någon eller några fordringsägare motsätter sig att skuldsanering beviljas. Den som inte är nöjd med Kronfogdemyndighetens beslut, och som har talerätt, kan överklaga beslutet till tingsrätten.